Opdrachtgevers

Scholen & universiteiten

De onderwijsomgeving verandert. De eisen op het gebied van duurzaamheid en hygiëne worden strenger. Schoolbesturen worden zich meer en meer bewust van de noodzaak om op een andere manier te kijken naar de exploitatie en beheersbaarheid van hun vastgoed.

Nu schoolgebouwen steeds breder en intensiever worden ingezet, groeit de vraag naar verfsystemen die de onderhoudskosten beheersbaar houden en bijdragen aan het welzijn van de gebruikers.
Voor meerdere basisscholen, middelbare scholen en de Technische Universiteit Delft zijn wij een vaste partner.