Het bedrijf

Certificering

AF- erkend
De AF-erkende bedrijven werken volgens de kwaliteits­normen van de Stichting AF-Erkenningsregeling. De AF-Erkennings­regeling is in 1995 ingevoerd op initiatief van FOSAG, de ondernemersorganisatie voor de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings-en glasbranche.
Aan de AF-Erkenningsregeling kunnen alleen bedrijven deelnemen die in het bezit zijn van alle vak- en bedrijfstechnische diploma’s.

Deze unieke regeling biedt u optimale zekerheid, vakkundigheid en betrouwbaarheid van het AF-erkende bedrijf waar u mee in zee gaat én over de kwaliteit van het opgeleverde werk, de service en de (nakomings-)garantie.

AF-voorwaarden:

  • beschikt over de vereiste vakbekwaamheid
  • komt met een glasheldere offerte, zonder valkuilen
  • werkt volgens de leveringsvoorwaarden die Stichting AF-Erkenningsregeling met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis is overeengekomen
  • hanteert uniforme garantieregelingen
  • wordt periodiek geïnspecteerd door een onafhankelijk deskundigenbureau
  • is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken te Den Haag
  • weet de kosten voordelig te houden met een meerjarenonderhoudsplan
  • vraagt om uw tevredenheid!

V.C.A.*
Wij zijn gebonden aan regels voor veilig en gezond werken. Dit houdt in dat wij jaarlijks uitgebreid gecheckt worden of wij voldoen aan de normen van de certificerende instantie in ons geval TUV. Ieder jaar worden al onze klimmaterialen gekeurd.
Ieder personeelslid heeft een VCA diploma voor veilig werken. Maandelijks wordt er op de werken rapportage bijgehouden.VvE belang label
Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE)?
Dan heeft u te maken met de Nieuwe Appartementswet van 1 mei 2005, waarin vastgelegd is dat uiterlijk 1 mei 2008 alle VvE’s in Nederland een reservefonds groot onderhoud moeten hebben opgebouwd.
Bent u als VvE aangesloten bij de belangenorganisatie VvE-Belang?
Dan kunt u gebruik maken van de exclusieve afspraken tussen VvE-Belang en de AF-erkende bedrijven over de uitvoering van dat groot onderhoudswerk. Zo wordt bijvoorbeeld elk groot onderhoudswerk, dat wordt uitgevoerd vanuit uw reservefonds, geïnspecteerd op de uitgevoerde kwaliteit.


OnderhoudNL
OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhoudsbedrijven,  en de glaszetbedrijven.  Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in 5 marktsegmenten cq. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst.