Diensten

Planning & communicatie

Vanuit onze visie om klantgestuurd te werken, zien wij het goed communiceren van onze planning als een vereiste. Een opdrachtgever of bewoner wil graag van tevoren goed geïnformeerd zijn en inspraak hebben. Zo maken wij in het voortraject duidelijke afspraken over de startdatum en de looptijd.

Bij start van de werkzaamheden werken wij met een aantal tools:

 • Aankondigingsbrief
  Daarin staat wat er precies gaat gebeuren.
  Ook bevat de brief belangrijke gegevens zoals data en telefoonnummers. Zo weet u wie u kunt bellen als u vragen of opmerkingen heeft. In de brief staat ook wat u van ons wel en niet mag verwachten, en wat er van u als bewoner wordt verwacht.
   
 • Afsprakenkaartje
  Voor sommige werkzaamheden is het belangrijk dat u thuis bent. In dat geval krijgt u van ons een afsprakenkaart in de brievenbus. Op het kaartje staat de door ons ingeplande datum. Wanneer deze niet schikt vragen wij u om contact op te nemen met onze voorman, zodat we de werkzaamheden kunnen uitvoeren als u aanwezig bent.
   
 • Routing en planning
  Bij grote onderhoudsprojecten krijgt u ook een ‘routing en planning’. Hierop staat duidelijk aangegeven wat de planning is voor het onderhoud en welke volgorde we aanhouden.