Diensten

Leertouwer VvE Plan

Wat u als VvE investeert in onderhoud, wilt u toch graag terugzetten in de waarde?
Het Leertouwer VvE Plan brengt structuur in de aanpak van onderhoud. Het vertaalt de wensen en eisen van de VvE en de kenmerken van een gebouw in een onderhoudsplan.Door bundeling van kennis en kunde wordt een optimaal resultaat behaald. Niet alleen de VvE, maar alle bewoners van een appartementencomplex hebben er belang bij dat het onderhoud aan de woningen goed geregeld is.

Het onderhoud van buitenschilderwerk aan gebouwen vergt in verhouding een groot deel van het totaal onderhoudsbudget.Achterstallig schilderonderhoud kan niet alleen leiden tot vermindering van het wooncomfort maar ook leiden tot hoge onvoorziene kosten in de vorm van reparaties aan geveldelen of in ernstige gevallen zelfs het geheel vervangen van geveldelen.Bovendien: achterstallig onderhoud drukt direct een stempel op de kwaliteit van de woningen en resulteert dan ook in vermindering van de marktwaarde en de verkoopbaarheid ervan.

De praktijk bewijst dat een meerjarig onderhoudsplan bijdraagt aan een aangename woonomgeving en dat de investering in onderhoud dubbel en dwars wordt terugverdiend.

Onderhoud volgens afspraak
Met het Leertouwer VvE Plan krijgt de VvE de zekerheid dat volgens afspraak op het juiste moment het juiste onderhoud plaatsvindt. Kwaliteitsproducten, kennis, ervaring en optimale prijs/kwaliteit-verhouding granderen dat de juiste kwaliteit geleverd wordt. Een grondige analyse van de staat van onderhoud van het complex en een deskundig advies vormen de basis voor het meerjarig onderhoudsplan. Door visie op onderhoud en toegevoegde waarde in meedenken en begeleiding kunnen met het Leertouwer VvE Plan op termijn zelfs vaak aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd.

Afstemmen van wensen en behoeften
De basis van het Leertouwer VvE Plan vormt een logisch stappenplan, waarmee per VvE complex een maatwerkplan wordt gemaakt dat exact afgestemd is op de wensen en behoeften van de VvE. Alle belangrijke fasen in het proces worden hierin gedefinieerd, zodat er eenduidigheid is over het proces, de voortgang en de kwaliteit van de uitvoering bij alle betrokken partijen.

De voordelen van het Leertouwer VvE plan op een rij

  • Goed onderhouden appartementen stijgen in waarde.
  • Gemeenschappelijke aanpak is voordeligerLange termijn onderhoudvisie leidt tot kostenbeheersing
  • Maatwerk in advies biedt in elke situatie de beste oplossing voor het onderhoud op korte én lange termijn
  • Helder plan van aanpak voorkomt misverstanden
  • Projectaanpak werkt ontzorgend en levert minimale overlast
  • Onze planning en communicatie richting bewoners zorgt voor een soepel verloop